Inicio Galego Galego Castellano Castellano  
 
O tempo


Axenda

gdr


Boletíns Oficiais
boe doga bop

Taboeiro

 

panel_rande

 

frechaO Concello de Vilaboa recibiu da Deputación de Pontevedra un importe de 32.336,15 € en base á Resolución Presidencial nº 2020002793, de 16 de marzo do 2020 (BOPPO nº 56, de 23 de marzo do 2020), relativas á concesión das axudas extraordinarias para a prestación de servizos básicos de emerxencia motivadas pola declaración do estado de alarma a consecuencia da crise sanitaria do COVID-19.

 

frechaSOLICITUDE DE CITA PREVIA NA REDE DE OFICINAS DE EMPREGO DA XUNTA DE GALICIA

 

frechaSELECCIÓN DE PERSOAL EN SITUACIÓN OU RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PERCEPTORAS DA RENDA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE GALICIA (RISGA), CON CARÁCTER TEMPORAL, PARA PRESTAR SERVIZOS NO CONCELLO DE VILABOA.

PDFVer bases

 

frechaCORONAVIRUS - FASE DE TRANSISCIÓN

PDFVer resolución Concellería de Sanidade do 12 de xuño de 2020

PARQUES INFANTIS

frechaCORONAVIRUS - FASE III

panel_rande

PDFVer BOE 08/06/2020 DESESCALADA COVID-19: FASE 3

 

frechaO Concello de Vilaboa obtivo subvencións da Deputación de Pontevedra a través do Plan Concellos 2020 para contratación de 7 persoas desempregadas e unha duración de contrato de 10 meses por importe de 106909,60 euros, para o fomento da empregabilidade, xa que trata de contratar persoas desempregadas inscritas como demandantes de emprego.
Con cargo á liña 2 do programa Plan Concellos 2020 obtivo unha contía de 36354,96 euros para financiar gasto corrente, neste caso destinado a gasto de electricidade de iluminación pública.

logo Depo Pontevedra

 

frechaCORONAVIRUS - FASE II

panel_rande

panel_rande

 

frechaCORONAVIRUS - A MASCARILLA É OBRIGATORIA

panel_rande

PDFVer BOE 20/05/2020 USO OBRIGATORIO DE MASCARILLAS

 

frechaBANDO CORONAVIRUS - FASE I - TRANSICIÓN

panel_rande

 

frechaCORONAVIRUS - FASE I - TRANSICIÓN

panel_rande

 

frechaCORONAVIRUS - RODA DE PRENSA SALVADOR ILLA MINISTRO DE SANIDADE

panel_rande

PDFVer RESUME RODA DE PRENSA SALVADOR ILLA MINISTRO DE SANIDADE

 

frechaCORONAVIRUS - FASE O - PREPARACIÓN

panel_rande

PDFVer Anexo II - Fases

 

frechaCORONAVIRUS - ACTIVIDADES AGRARIAS

panel_rande

PDFVer Anexo II - Fases

 

frechaCORONAVIRUS - ACTIVIDADES AGRARIAS

panel_rande

PDFVer declaración responsable actividades agrarias COVID-19

Para calquera dúbida ou información que precisedes, podedes chamar ao concello ao seguinte tlf.: 650971486

 

frechaBANDO CORONAVIRUS - MENORES 14 ANOS

panel_rande

 

frechaBANDO CORONAVIRUS - SERVIZOS MUNICIPAIS

panel_rande

 

frechaORDE do 23 de marzo de 2020 pola que adoptan medidas de carácter obrigatorio en relación co COVID-19 en cumprimento do Acordo do Centro de Coordinación Operativa da emerxencia sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 18 de marzo de 2020, sobre a venda directa de produtos agrogandeiros nos mercados, a venda de produtos vexetais para a plantación en hortas de consumidores finais e o desprazamento de agricultores e viticultores para os efectos da realización de actividades agrarias.

PDFVer Orde

 

frechaBANDO CORONAVIRUS - MODIFICACIÓN DO R.D. 463/2020 DE 14 DE MARZO DE 2020

panel_rande

 

frechaBANDO CORONAVIRUS

panel_rande

 

frechaFrancisco Costa Fernández, Alcalde-Presidente do Concello de Vilaboa, teño a ben facer saber que dende o Concello de Vilaboa e como medida totalmente preventiva, seguindo indicacións das aturoridades sanitarias, CANCÉLANSE todas as actividades públicas organizadas dende o Concello.

PDFAmpliar informe

frechaBASES POLAS QUE SE ESTABLECEN AS NORMAS PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL CON CARÁCTER TEMPORAL (PROGRAMAS DE CONTRATACION TEMPORAL POLAS ENTIDADES LOCAIS DE PERSOAS DESEMPREGADAS E INSCRITAS NA OFICINA DE EMPREGO) PARA PRESTAR SERVIZOS NO CONCELLO DE VILABOA

PDFVer bases

 

frechaPROXECTO: XESALCOMP
PROMOTORES: CONFRARÍA DE PESCADORES DE VILABOA PEDRA DA OLIVEIRA E CONCELLO DE VILABOA
COLABORA: COMUNIDADE DE MONTES DE SANTA CRISTINA DE COBRES E ASOC.VITICULTORES DE VILABOA

 

panel_rande

 

PDFAquí podedes consultar os Obxetivos e resultados na innovación na autoxestión das algas a través da co-compostaxe de materiais

 

frechaEntroido de Cobres 2020 - Festa de Interese Turístico de Galicia

panel_rande

 

frechaXornadas Formativas - Introdución Técnica á Elaboración de Viños

Dirixidas a persoas interesadas en mellorar e aprender cuestións básicas sobre viticultura. Serán xornadas impartidas por un Técnico Superior en Viticultura. Hai prazas limitadas e opción de horario de mañán e de tarde para cada xornada.panel_rande

frechaA gripe vai chegar - Vacínate

panel_rande

 

frechaPROXECTO LABORA

panel_rande

 

frechaCUESTIONARIO ORDENANZA PRÉSTAMO DE BIOTRITURADORAS

PDFVer anuncio aprobación inicial ordenanza(27 de febreiro de 2019)

PDFVer cuestionario (11 de xaneiro de 2019)

 

frechaO Concello de Vilaboa solicitou subvención á Deputación de Pontevedra para a Mellora dos Montes mediante a Creación de Parques Forestais durante o exercicio 2018, para a Creación do “Parque Forestal do Monte das Barreiras- Santa Cristina de Cobres”, sendo concedida por importe de:
Liña 1. Redacción proxecto parque forestal “Monte das Barreiras” : 5.314,80€
Liña 2. Execución de actuación de parque forestal "Monte das Barreiras”: 39.852,76€

frechaO Concello de Vilaboa solicitou subvención á Deputación de Pontevedra para a Mellora dos Montes mediante a Creación de Parques Forestais durante o exercicio 2017, para a Creación do “Parque Forestal do Miradoiro de Cotorredondo- Santa Cristina de Cobres”, sendo concedida por importe de:
Liña 1. Redacción proxecto parque forestal “Miradoiro de Cotorredondo” : 6.360€
Liña 2. Execución de actuación de parque forestal “Miradoiro de cotorredondo”: 47.700€

 

frechaCUESTIONARIO ORDENANZA USO DO GALEGO

PDFVer anuncio aprobación inicial ordenanza galego (5 de decembro de 2018)

PDFVer cuestionario (15 de novembro de 2018)

 

 

frechaO Concello de Vilaboa executou a obra “INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN NA CASA DE CULTURA DE RIOMAIOR (PLAN CONCELLOS 2017)”
IMPORTE: 45.574,25 €
Empresa adxudicataria: PROTOSOLAR S.L.U
Esta obra está financiada pola Deputación Provincial con cargo ao "PLAN CONCELLOS 2017"

panel_rande

 

frechaO Concello de Vilaboa executou o contrato de subministro “ADQUISICIÓN DE LICENZAS DE OFFICE (Plan Concellos 2016)”.
IMPORTE: 1.078,00 €
Empresa adxudicataria: PROINGE
Esta obra está financiada pola Deputación Provincial con cargo á reinversión de baixas Plan Concellos 2016.

 

frechaO Concello de Vilaboa executou a obra “ACONDICIONAMENTO ESPAZO NATURAL PROTEXIDO DAS SALINAS DO ULLÓ E DO PARQUE DA CANTEIRA DAS LAPAS (PLAN CONCELLOS 2017)"
IMPORTE: 45.282,31 €
Empresa adxudicataria:CPA-CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA S.L.
Esta obra está financiada pola Deputación Provincial con cargo ao "PLAN CONCELLOS 2017"

panel_rande

 

frechaANUNCIO de aprobación inicial de Plan especial de Infraestructuras e dotacións para acondicionamento de vivenda unifamiliar e para alberque turístico no Concello de Vilaboa.

 

frechaO Concello de Vilaboa executou a obra “PAVIMENTACIÓN DE PISTA MUNICIPAL EN CANABAL (FIGUEIRIDO) E SUSTITUCIÓN DA CUBERTA DO LAVADOIRO DA BOUZA (BÉRTOLA)"
IMPORTE: 24.558,03€
Empresa adxudicataria: E.C. CASAS S.L
Esta obra está financiada pola Deputación Provincial con cargo ao "PLAN CONCELLOS 2017"

panel_rande

 

frechaO Concello de Vilaboa executou a obra “REPARACIÓNS DIVERSAS EN VARIOS COLEXIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO (PLAN CONCELLOS 2017)”
IMPORTE: 48.375,80 €
Empresa adxudicataria: CPA-CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA S.L.
Esta obra está financiada pola Deputación Provincial con cargo ao "PLAN CONCELLOS 2017"

panel_rande

 

frechaO Concello de Vilaboa executou a obra “CLUB DE PIRAGÜISMO DE VILABOA FASE I” (PLAN PICEI 2016)”
IMPORTE: 133.602,15 €
Empresa adxudicataria: : SERGONSA SERVICIOS, SL
Esta obra está financiada pola Deputación Provincial con cargo ao "PLAN PICEI 2016"

panel_rande

panel_rande

 

frechaSELECCIÓN DE PERSOAL CON CARÁCTER TEMPORAL (PROGRAMAS DE CONTRATACION TEMPORAL POLAS ENTIDADES LOCAIS DE PERSOAS EN SITUACION OU RISCO DE EXCLUSION SOCIAL PERCEPTORAS DE RISGA) PARA PRESTAR SERVIZOS NO CONCELLO DE VILABOA

PDFVer bases (xuño 2018)

 

frechaO Concello de Vilaboa executou a obra “CONSERVACIÓN E MELLORA DE PISTAS MUNICPAIS (PLAN CONCELLOS 2017)”
IMPORTE: 13.628,91 €
Empresa adxudicataria: CPA - CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLERIRA, SL
Esta obra está financiada pola Deputación Provincial con cargo ao PLAN CONCELLOS 2017

panel_rande

 

frechaO Concello de Vilaboa executou a obra “ACTUACIÓNS VARIAS EN EDIFICIOS MUNICIPAIS (PLAN CONCELLOS 2016)”
IMPORTE: 52.900,70 €
Empresa adxudicataria: ZONA DE OBRA O ROSAL S.L.U.
Esta obra está financiada pola Deputación Provincial con cargo ao PLAN CONCELLOS 2016

panel_rande

 

frechaO Concello de Vilaboa executou a obra “REASFALTADO E PAVIMENTACIÓN DE VIAL MUNICIPAL EN CASFALCÓN E BALAUSTRADA PARA A ESCALINATA DE ACCESO AO CEMITERIO DE SAN ADRIÁN (PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS 2015)”
IMPORTE: 44.908,91 €
Empresa adxudicataria: CONSTRUCCIONES, OBRAS Y VIALES S.A. (COVSA)
Esta obra está financiada pola Deputación Provincial con cargo ao Plan Provincial de Obras e Servizos 2015

panel_rande

 

 

frechaPOLICÍA LOCAL

mail: policia@vilaboa.org
tlf: 986709000
fax: 986708387

 

frechaAsunto: canon de augas de Galiza e coeficiente de vertedura

PDFVer anuncio (Decembro 2012)
PDFVer solicitude acreditación membros(Decembro 2012)
PDFVer solicitude exención exclusión social(Decembro 2012)
PDFVer solicitude dedución familias numerosas(Decembro 2012)

frecha Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga

PDFOrdenanza

frecha Tarifas imposto de circulación vehículos tracción mecánica

PDFTarifas ICVTM


 
Novas

Concello de Vilaboa

 
 Sevizos Sociais

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES

ALFABETIZACIÓN NAS LINGUAS DE ACOLLIDA
Estratexia de Inclusión Social de Galicia (2014-2020)

panel_randePinchar para ampliar

 

EDUCACIÓN FAMILIAR
Estratexia de Inclusión Social de Galicia (2014-2020)

Pinchar para ampliar

 

MEDIACIÓN INTERCULTURAL
Estratexia de Inclusión Social de Galicia (2014-2020)

Pinchar para ampliar

REFORZO EDUCATIVO PARA MENORES INMIGRANTES
Estratexia de Inclusión Social de Galicia (2014-2020)

panel_rande

Pinchar para ampliar

Concello de Vilaboa

 
 Declaración ambiental

Declaración ambiental


PDFDocumento (1,85 Mb)

Concello de Vilaboa

 
  Mensaxes a Móbiles

frecha Co obxecto de mellorar o servizo de información sobre as actividades que se levan a cabo dende O Concello, ponse en marcha o novo SERVIZO MUNICIPAL GRATUÍTO DE MENSAXES NOS MÓBILES.

SMS Vilaboa


Ampliar


Facenda
---------------------------------
Facenda
---------------------------------
Perfil do contratante
---------------------------------
SMS Vilaboa
SMS Vilaboa
SMS Vilaboa
Vilaverán Vilaboa
As Salinas
Castiñeiras
Entroidodo de cobres
Sendeirismo
Sendeirismo
Sendeirismo
HOSTELERÍA
Vistas
Concurso de Fotografía
Vilaboa YouTube
Enquisa
[mapa web] [aviso legal]
© 2008 Concello de Vilaboa
Casa do Concello - Toural 1, 36141 - Vilaboa

LYC Servicios Informáticos
Esta web emprega cookies para mellorar a súa experiencia e os nosos servizos, analizando a navegación
do noso sitio web. Si continua navegando, consideramos que acepta o su uso. OK
Información sobre cookies. | Política de protección de datos