Inicio Galego Galego Castellano Castellano  
 
O tempo


Axenda

gdr


Boletíns Oficiais
boe doga bop

Taboeiro

 

panel_rande

 

frechaCONVOCATORIA PARA A CONFECCIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A CATEGORIA DE ARQUITECTO/A CON CARACTER DE PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO

PDFVer anuncio resultado fase concurso e puntuación total

PDFVer segundo exame

PDFVer anuncio resultados segundo exercicio

PDFVer nota informativa

PDFVer primeiro exame

PDFVer anuncio resultados primeiro exercicio

PDFVer relación definitiva de persoas admitidas

PDFVer lista provisional de admitidos e excluídos

PDFVer anuncio

PDFVer bases

 

frechaPRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGAMENTO ÚNICO POR FILLAS E FILLOS MENORES DE TRES ANOS

panel_rande

 

PDFVer modelo solicitude

PDFVer anexo II

PDFVer nota aclaratoria

 

frechaPROGRAMA DE BENESTAR EN BALNEARIOS

panel_rande

Poden presentar as solicitudes, no departamento de Servizos sociais do Concello de Vilaboa. Máis información Tlf 986708215, ext 2.

PDFVer máis información

frechaPROGRAMA DE BENESTAR A TRAVÉS DA TALASOTERAPIA

panel_rande

Poden presentar as solicitudes, no departamento de Servizos sociais do Concello de Vilaboa. Máis información Tlf 986708215, ext 2.

PDFVer máis información

 

frechaCUESTIONARIO ORDENANZA PRÉSTAMO DE BIOTRITURADORAS

PDFVer anuncio aprobación inicial ordenanza(27 de febreiro de 2019)

PDFVer cuestionario (11 de xaneiro de 2019)

 

frechaO Concello de Vilaboa solicitou subvención á Deputación de Pontevedra para a Mellora dos Montes mediante a Creación de Parques Forestais durante o exercicio 2018, para a Creación do “Parque Forestal do Monte das Barreiras- Santa Cristina de Cobres”, sendo concedida por importe de:
Liña 1. Redacción proxecto parque forestal “Monte das Barreiras” : 5.314,80€
Liña 2. Execución de actuación de parque forestal "Monte das Barreiras”: 39.852,76€

frechaO Concello de Vilaboa solicitou subvención á Deputación de Pontevedra para a Mellora dos Montes mediante a Creación de Parques Forestais durante o exercicio 2017, para a Creación do “Parque Forestal do Miradoiro de Cotorredondo- Santa Cristina de Cobres”, sendo concedida por importe de:
Liña 1. Redacción proxecto parque forestal “Miradoiro de Cotorredondo” : 6.360€
Liña 2. Execución de actuación de parque forestal “Miradoiro de cotorredondo”: 47.700€

 

frechaCUESTIONARIO ORDENANZA USO DO GALEGO

PDFVer anuncio aprobación inicial ordenanza galego (5 de decembro de 2018)

PDFVer cuestionario (15 de novembro de 2018)

 

 

frechaO Concello de Vilaboa executou a obra “INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN NA CASA DE CULTURA DE RIOMAIOR (PLAN CONCELLOS 2017)”
IMPORTE: 45.574,25 €
Empresa adxudicataria: PROTOSOLAR S.L.U
Esta obra está financiada pola Deputación Provincial con cargo ao "PLAN CONCELLOS 2017"

panel_rande

 

frechaO Concello de Vilaboa executou o contrato de subministro “ADQUISICIÓN DE LICENZAS DE OFFICE (Plan Concellos 2016)”.
IMPORTE: 1.078,00 €
Empresa adxudicataria: PROINGE
Esta obra está financiada pola Deputación Provincial con cargo á reinversión de baixas Plan Concellos 2016.

 

frechaO Concello de Vilaboa executou a obra “ACONDICIONAMENTO ESPAZO NATURAL PROTEXIDO DAS SALINAS DO ULLÓ E DO PARQUE DA CANTEIRA DAS LAPAS (PLAN CONCELLOS 2017)"
IMPORTE: 45.282,31 €
Empresa adxudicataria:CPA-CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA S.L.
Esta obra está financiada pola Deputación Provincial con cargo ao "PLAN CONCELLOS 2017"

panel_rande

 

frechaANUNCIO de aprobación inicial de Plan especial de Infraestructuras e dotacións para acondicionamento de vivenda unifamiliar e para alberque turístico no Concello de Vilaboa.

 

frechaO Concello de Vilaboa executou a obra “PAVIMENTACIÓN DE PISTA MUNICIPAL EN CANABAL (FIGUEIRIDO) E SUSTITUCIÓN DA CUBERTA DO LAVADOIRO DA BOUZA (BÉRTOLA)"
IMPORTE: 24.558,03€
Empresa adxudicataria: E.C. CASAS S.L
Esta obra está financiada pola Deputación Provincial con cargo ao "PLAN CONCELLOS 2017"

panel_rande

 

frechaO Concello de Vilaboa executou a obra “REPARACIÓNS DIVERSAS EN VARIOS COLEXIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO (PLAN CONCELLOS 2017)”
IMPORTE: 48.375,80 €
Empresa adxudicataria: CPA-CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA S.L.
Esta obra está financiada pola Deputación Provincial con cargo ao "PLAN CONCELLOS 2017"

panel_rande

 

frechaO Concello de Vilaboa executou a obra “CLUB DE PIRAGÜISMO DE VILABOA FASE I” (PLAN PICEI 2016)”
IMPORTE: 133.602,15 €
Empresa adxudicataria: : SERGONSA SERVICIOS, SL
Esta obra está financiada pola Deputación Provincial con cargo ao "PLAN PICEI 2016"

panel_rande

panel_rande

 

frechaSELECCIÓN DE PERSOAL CON CARÁCTER TEMPORAL (PROGRAMAS DE CONTRATACION TEMPORAL POLAS ENTIDADES LOCAIS DE PERSOAS EN SITUACION OU RISCO DE EXCLUSION SOCIAL PERCEPTORAS DE RISGA) PARA PRESTAR SERVIZOS NO CONCELLO DE VILABOA

PDFVer bases (xuño 2018)

 

frechaO Concello de Vilaboa executou a obra “CONSERVACIÓN E MELLORA DE PISTAS MUNICPAIS (PLAN CONCELLOS 2017)”
IMPORTE: 13.628,91 €
Empresa adxudicataria: CPA - CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLERIRA, SL
Esta obra está financiada pola Deputación Provincial con cargo ao PLAN CONCELLOS 2017

panel_rande

 

frechaO Concello de Vilaboa executou a obra “ACTUACIÓNS VARIAS EN EDIFICIOS MUNICIPAIS (PLAN CONCELLOS 2016)”
IMPORTE: 52.900,70 €
Empresa adxudicataria: ZONA DE OBRA O ROSAL S.L.U.
Esta obra está financiada pola Deputación Provincial con cargo ao PLAN CONCELLOS 2016

panel_rande

 

frechaO Concello de Vilaboa executou a obra “REASFALTADO E PAVIMENTACIÓN DE VIAL MUNICIPAL EN CASFALCÓN E BALAUSTRADA PARA A ESCALINATA DE ACCESO AO CEMITERIO DE SAN ADRIÁN (PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS 2015)”
IMPORTE: 44.908,91 €
Empresa adxudicataria: CONSTRUCCIONES, OBRAS Y VIALES S.A. (COVSA)
Esta obra está financiada pola Deputación Provincial con cargo ao Plan Provincial de Obras e Servizos 2015

panel_rande

 

 

frechaPOLICÍA LOCAL

mail: policia@vilaboa.org
tlf: 986709000
fax: 986708387

 

frechaAsunto: canon de augas de Galiza e coeficiente de vertedura

PDFVer anuncio (Decembro 2012)
PDFVer solicitude acreditación membros(Decembro 2012)
PDFVer solicitude exención exclusión social(Decembro 2012)
PDFVer solicitude dedución familias numerosas(Decembro 2012)

frecha Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga

PDFOrdenanza

frecha Tarifas imposto de circulación vehículos tracción mecánica

PDFTarifas ICVTM


 
Novas

Concello de Vilaboa

 
 Sevizos Sociais

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES

ALFABETIZACIÓN NAS LINGUAS DE ACOLLIDA
Estratexia de Inclusión Social de Galicia (2014-2020)

panel_randePinchar para ampliar

 

EDUCACIÓN FAMILIAR
Estratexia de Inclusión Social de Galicia (2014-2020)

Pinchar para ampliar

 

MEDIACIÓN INTERCULTURAL
Estratexia de Inclusión Social de Galicia (2014-2020)

Pinchar para ampliar

REFORZO EDUCATIVO PARA MENORES INMIGRANTES
Estratexia de Inclusión Social de Galicia (2014-2020)

panel_rande

Pinchar para ampliar

Concello de Vilaboa

 
 Declaración ambiental

Declaración ambiental


PDFDocumento (1,85 Mb)

Concello de Vilaboa

 
  Mensaxes a Móbiles

frecha Co obxecto de mellorar o servizo de información sobre as actividades que se levan a cabo dende O Concello, ponse en marcha o novo SERVIZO MUNICIPAL GRATUÍTO DE MENSAXES NOS MÓBILES.

SMS Vilaboa


Ampliar


Facenda
---------------------------------
Facenda
---------------------------------
Perfil do contratante
---------------------------------
SMS Vilaboa
SMS Vilaboa
SMS Vilaboa
Vilaverán Vilaboa
As Salinas
Castiñeiras
Entroidodo de cobres
Sendeirismo
Sendeirismo
Sendeirismo
HOSTELERÍA
Vistas
Concurso de Fotografía
Vilaboa YouTube
Enquisa
[mapa web] [aviso legal]
© 2008 Concello de Vilaboa
Casa do Concello - Toural 1, 36141 - Vilaboa

LYC Servicios Informáticos
Esta web emprega cookies para mellorar a súa experiencia e os nosos servizos, analizando a navegación
do noso sitio web. Si continua navegando, consideramos que acepta o su uso. OK
Información sobre cookies. | Política de protección de datos