Biblioteca  
 

icoBiblioteca Reserva de Instalacións Pechar e voltar a páxina principalvoltar a paxina principal

[RERSERVA DE INSTALACIÓNS]

Casa da Cultura. R/Ríomaior s/n –San Adrián de Cobres.
Telf:986 673 806 Fax:986 672 546
email: biblioteca@vilaboa.org / vilaboa.rbgalicia@ciclolocal.es

A Biblioteca está situada na Casa da Cultura de Riomaior, e dispón de espacios e instalacións para distintos tipos de actos, que se poden reservar a través dun formulario que devidamente cumprimentado (pódese cumprimentar directamente en Acrobat Reader),haberá que entregar no rexistro de entrada do Concello.

entradaSalón de actosConferencias, reunións, ensaios, actuacións musicais, festivais, bailes, teatro...

entradaSala de seminarios:Obradoiros, cursos, salas de exposicións,...

entradaAsociacións culturais :Punto de Encontro, sede de asociacións,...PDFFormulario de solicitude de reserva de intalacións da Casa de Cultura de Riomaior

 

Reader (Descargar Acrobat Reader)
Necesario para ver os documentos

[mapa web] [aviso legal]
© 2008 Concello de Vilaboa
Casa do Concello - Toural 1, 36141 - Vilaboa

LYC Servicios Informáticos