Corporación Galego Galego Castellano Castellano  
 
O tempo

Axenda
icoPerfil do Contratante

 

Plataforma de contratación do sector púbico do estado

En cumprimento do artigo 347 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, publícase o enlace ao perfil de contratante situado na Plataforma de Contratación do Sector Público.

 

LICITACIÓNS:

 

Data

20/02/2019

Licitación

PAVIMENTACIÓN, BACHEO E REASFALTADO DAS PISTAS MUNICIPAIS EN ACUÑA

Resolución de alcaldía

pdfResolución (Publicado 20/02/2019)

Anuncio formalización

pdfAnuncio (Publicado 20/02/2019)

Data

15/02/18

Licitación

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO CON DIVERSOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DAS OBRAS CONSISTENTES NA REFORMA DO CLUB PIRAGÜISTA DE VILABOA (FASE 2)

Anuncio licitación

pdfAnuncio (Publicado 15/02/18)

Prego de cláusulas administrativas particulares

 

Proxecto

 

Anexo Corrección Proxecto

 

Decreto Aprobación Anexo ó Proxecto

 

Nomeamento mesa de contratación

 

Anuncio constitución mesa de contratación e apertura sobre A

 

Anuncio constitución mesa de contratación e apertura sobre B

 

Anuncio mesa de contratacion EMENDA SOBRE A

Anuncio mesa de contratacion SOBRE B

 

Anuncio valoración baixa e adxudicación

Decreto adxudicación

Decreto rectificacion erro material decreto de adxudicación

 

Anuncio formalización

 

pdfPrego (Publicado 15/02/18)

pdfProxecto (Publicado 15/02/18)

pdfAnexo Corrección Proxecto (Publicado 05/03/18)

pdfDecreto 2018-0093 (Publicado 06/03/18)

 

pdfDecreto 2018-0162 (Publicado 30/04/18)

 

pdfAnuncio (Publicado 30/04/18)

pdfAnuncio (Publicado 28/05/18)

pdfAnuncio (Publicado 06/06/18)

pdfAnuncio (Publicado 06/06/18)

pdfAnuncio (Publicado 03/08/18)

pdfDecreto 2018-0268 (Publicado 03/08/18)

pdfDecreto 2018-0271 (Publicado 07/08/18)

pdfAnuncio (Publicado 24/10/18)

pdfAnuncio (Publicado 24/10/18)

Data

24/01/18

Licitación

SUBMINISTRACIÓN DE UNIDADES MODULARES DE COMPOSTAXE PARA A FORMACIÓN DE CENTROS DE COMPOSTAXE COMUNITARIA

 

Anuncio licitación

pdfAnuncio (Publicado 24/01/18)
Prego de cláusulas administrativas particulares


Prego de condicións técnicas

 

Anuncio mesa de contratación

 

Anuncio constitución mesa de contratación

 

Anuncio mesa de contratación apertura sobre B

 

Anuncio mesa de contratación apertura sobre C

 

Informe técnico valoración sobre B

Anuncio mesa de contratación resultado valoración sobres B

Anuncio mesa de contratación APERTURA SOBRE C

DECRETO exclusión e adxudicación

Anuncio formalización

 

 

pdfPrego (Publicado 24/01/18)

pdfPrego (Publicado 24/01/18)

 

pdfAnuncio (Publicado 09/02/18)

pdfAnuncio (Publicado 23/02/18)

 

pdfAnuncio (Publicado 27/02/18)

pdfAnuncio (Publicado 28/05/18)

pdfInforme (Publicado 06/06/18)

pdfAnuncio (Publicado 06/06/18)

pdfAnuncio (Publicado 06/06/18)

pdfDecreto 2018-0243 (Publicado 07/08/18)

pdfAnuncio (Publicado 22/10/18)

Data

24/01/18

Licitación

SUBMINISTRO DE COMPOSTEIROS INDIVIDUAIS AO ABEIRO DO PLAN REVITALIZA

 

Anuncio licitación

pdfAnuncio (Publicado 24/01/18)

Decreto resolución alcadíaPrego de cláusulas administrativas particulares


Prego de condicións técnicas

 

Prego de cláusulas administrativas particulares rectificado


Prego de condicións técnicas rectificado

 

Anuncio BOP rectificación licitación

 

Anuncio mesa de contratación

 

Anuncio mesa de contratación apetura sobre B

 

Modificación nomeamento mesa de contratación

 

Anuncio mesa de contratación apertura sobre C

 

Informe técnico valoración sobre B

 

Anuncio mesa de contratación apertura sobre C

 

Informe técnico valoración baixa

 

Anuncio mesa de contratacion resultado valoración sobres C despois de informe da baixa

 

DECRETO exclusión y adjudicación

 

Anuncio formalización

pdfDecreto 2018-0035 (Publicado 24/01/18)

pdfPrego (Publicado 24/01/18)

pdfPrego (Publicado 24/01/18)

pdfPrego rectificado (Publicado 08/02/18)

 

pdfPrego rectificado (Publicado 08/02/18)

pdfAnuncio BOP rectificación licitación (Publicado 19/02/18)

pdfAnuncio (Publicado 07/03/18)

pdfAnuncio constitucción mesa de contratación composteiros individuais (Publicado 12/03/18)

pdfAnuncio mesa de contratación apertura sobre B (Publicado 15/03/18)

pdfDecreto 2018-0163 (Publicado 30/04/18)

pdfAnuncio (Publicado 30/04/18)

pdfInforme (Publicado 08/05/18)

pdfAnuncio (Publicado 08/05/18)

 

pdfInforme (Publicado 05/06/18)

pdfAnuncio (Publicado 05/06/18)

 

pdfDecreto 2018-0244 (Publicado 07/08/18)

 

pdfAnuncio (Publicado 22/10/18)

Data

16/01/18

Licitación

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO CON DIVERSOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DAS OBRAS COMPRENDIDAS NO PROXECTO CLUB DE PIRAGÜISMO DE VILABOA, PRIMEIRA PARTE

Anuncio licitación

pdfAnuncio (Publicado 16/01/18)

Prego de cláusulas administrativas particulares

 

Memoria con planos

 

Anuncio mesa de contratación

 

Anuncio constitución mesa de contratación

Anuncio mesa de contratación apetura sobre B

 

Decreto adxudicación

 

Anuncio formalización

pdfPrego (Publicado 16/01/18)

pdfMemoria (Publicado 16/01/18)

pdfAnuncio (Publicado 09/02/18)

pdfAnuncio (Publicado 23/02/18)

pdfAnuncio mesa de contratación apertura do sobre B
(Publicado 12/3/1018)

pdfDecreto 2018-0146 (Publicado 11/04/18 )

pdfAnuncio (Publicado 10/08/18)

Data

13/12/17

Licitación

Plan Marco. Plan de Mellora de Camiños Municipais 2017-2018. Proxecto de mellora de camiños municipais en San Adrián

Decreto aprobación pregos e autorización do gasto

pdfDecreto 2017-457 (Publicado 13/12/17 )

Prego de cláusulas administrativas particulares

 

Decreto adxudicación


Anuncio formalización

pdfPrego (Publicado 13/12/17 )

pdfDecreto 2018-0099 (Publicado 14/03/18 )

pdfAnuncio (Publicado 07/08/18 )

Data

12/12/17

Licitación

AXUDICACIÓN DA INSTALACIÓN DE QUIOSCO SITO EN DEILÁN

Decreto adxudicación

pdfDecreto 2017-304 (Publicado 12/12/17 )

Data

09/11/17

Licitación

CONTRATO DE SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Resolución de alcaldía

pdfResolución(Publicado 09/11/17 )

Prego de cláusulas administrativas particulares

 

Decreto adxudicación

pdfPrego (Publicado 09/11/17 )

pdfDecreto 2018-032 (Publicado 08/02/18 )

Data

27/04/17

Licitación

Adxudicación das autorizacións de instalación de quioscos en Deilán e no Areeiro (Vilaboa). Tempada 2017-2018 (prórroga 2019) .


Anuncio licitación

pdfAnuncio licitación (Publicado 27/04/17 )

Prego de cláusulas administrativas particulares

pdfPrego (Publicado 28/04/17 )

 

Data 05/04/17
Licitación

Contrato de obras de reasfaltado en Casfalcón e balaustrada cemiterio


Empresas invitadas

— CPA-CONSTRUCCIONES Y PROYCTOS ABILLEIRA, SL
— MECANO OBRAS Y REFORMAS, SL
— PROMONOVA INVERSIONES INMOBILIARIAS, SL
— NEXIA INFRAESTRUCTURAS, SLU
— CALDEBERGAZO, SL

 

Decreto de autorización do gasto e aprobación pregos


pdfDecreto (Publicado 05/04/17)Prego de cláusulas
administrativa particulares


pdfPrego (Publicado 05/04/17)Proxecto

pdfPoxecto (Publicado 05/04/17)Decreto adxudicación pdfDecreto 2017-0267 (Publicado 20/07/17 )

 

 

 

 

 
[mapa web] [aviso legal]
© 2008 Concello de Vilaboa
Casa do Concello - Toural 1, 36141 - Vilaboa

LYC Servicios Informáticos