Corporación Galego Galego Castellano Castellano  
 
O tempo

Axenda
icoPerfil do Contratante
En cumprimento do artigo 42 da Lei 30/2007, de 30 de outubro de contratos do sector público, faise público o perfil do contratante do Concello de Vilaboa.
LICITACIÓNS:

 

Data

15/02/18

Licitación

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO CON DIVERSOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DAS OBRAS CONSISTENTES NA REFORMA DO CLUB PIRAGÜISTA DE VILABOA (FASE 2)

Anuncio licitación

pdfAnuncio (Publicado 15/02/18)

Prego de cláusulas administrativas particulares

 

Proxecto

 

 

pdfPrego (Publicado 15/02/18)

pdfProxecto (Publicado 15/02/18)

Data

24/01/18

Licitación

SUBMINISTRACIÓN DE UNIDADES MODULARES DE COMPOSTAXE PARA A FORMACIÓN DE CENTROS DE COMPOSTAXE COMUNITARIA

 

Anuncio licitación

pdfAnuncio (Publicado 24/01/18)
Prego de cláusulas administrativas particulares


Prego de condicións técnicas

 

Anuncio mesa de contratación

 

 

pdfPrego (Publicado 24/01/18)

pdfPrego (Publicado 24/01/18)

pdfAnuncio (Publicado 09/02/18)

 

Data

24/01/18

Licitación

SUBMINISTRO DE COMPOSTEIROS INDIVIDUAIS AO ABEIRO DO PLAN REVITALIZA

 

Anuncio licitación

pdfAnuncio (Publicado 24/01/18)

Decreto resolución alcadíaPrego de cláusulas administrativas particulares


Prego de condicións técnicas

 

Prego de cláusulas administrativas particulares rectificadoPrego de condicións técnicas rectificado

Anuncio BOP rectificación licitación

pdfDecreto 2018-0035 (Publicado 24/01/18)

pdfPrego (Publicado 24/01/18)

pdfPrego (Publicado 24/01/18)

 

pdfPrego rectificado (Publicado 08/02/18)

pdfPrego rectificado (Publicado 08/02/18)

pdfAnuncio BOP rectificación licitación (Publicado 19/02/18)

Data

16/01/18

Licitación

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO CON DIVERSOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DAS OBRAS COMPRENDIDAS NO PROXECTO CLUB DE PIRAGÜISMO DE VILABOA, PRIMEIRA PARTE

Anuncio licitación

pdfAnuncio (Publicado 16/01/18)

Prego de cláusulas administrativas particulares

 

Memoria con planos

 

Anuncio mesa de contratación

 

pdfPrego (Publicado 16/01/18)

pdfMemoria (Publicado 16/01/18)

pdfAnuncio (Publicado 09/02/18)

Data

13/12/17

Licitación

Plan Marco. Plan de Mellora de Camiños Municipais 2017-2018. Proxecto de mellora de camiños municipais en San Adrián

Decreto aprobación pregos e autorización do gasto

pdfDecreto 2017-457 (Publicado 13/12/17 )

Prego de cláusulas administrativas particulares pdfPrego (Publicado 13/12/17 )

Data

12/12/17

Licitación

AXUDICACIÓN DA INSTALACIÓN DE QUIOSCO SITO EN DEILÁN

Decreto adxudicación

pdfDecreto 2017-304 (Publicado 12/12/17 )

Data

09/11/17

Licitación

CONTRATO DE SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Resolución de alcaldía

pdfResolución(Publicado 09/11/17 )

Prego de cláusulas administrativas particulares

 

Decreto adxudicación

pdfPrego (Publicado 09/11/17 )

pdfDecreto 2018-032 (Publicado 08/02/18 )

Data

27/04/17

Licitación

Adxudicación das autorizacións de instalación de quioscos en Deilán e no Areeiro (Vilaboa). Tempada 2017-2018 (prórroga 2019) .


Anuncio licitación

pdfAnuncio licitación (Publicado 27/04/17 )

Prego de cláusulas administrativas particulares

pdfPrego (Publicado 28/04/17 )

 

Data 05/04/17
Licitación

Contrato de obras de reasfaltado en Casfalcón e balaustrada cemiterio


Empresas invitadas

— CPA-CONSTRUCCIONES Y PROYCTOS ABILLEIRA, SL
— MECANO OBRAS Y REFORMAS, SL
— PROMONOVA INVERSIONES INMOBILIARIAS, SL
— NEXIA INFRAESTRUCTURAS, SLU
— CALDEBERGAZO, SL

 

Decreto de autorización do gasto e aprobación pregos


pdfDecreto (Publicado 05/04/17)Prego de cláusulas
administrativa particulares


pdfPrego (Publicado 05/04/17)Proxecto

pdfPoxecto (Publicado 05/04/17)Decreto adxudicación pdfDecreto 2017-0267 (Publicado 20/07/17 )

 

 

 

 

 
[mapa web] [aviso legal]
© 2008 Concello de Vilaboa
Casa do Concello - Toural 1, 36141 - Vilaboa

LYC Servicios Informáticos