ESPACIO+BIBLIOTECA
pechar

 

entrada SERVIZO DE PRÉSTAMO


O servizo de préstamo ofrece e facilita ó público a posibilidade da lectura e consulta nos seus enderezos de materiais de diverso tipo por un periodo de tempo preestablecido.

Materiais en préstamo

Cada socio, ben sexa infantil ou adulto, poderá retirar un máximo de 8 documentos en total, repartidos da seguinte forma:

TIPO DE DOCUMENTO

CANTIDADE

PERÍODO

LIBRO

1 exemplar

15 días (Renovables)*

VÍDEO / DVD

1 exemplar

15 días (Renovables)*

MULTIMEDIA

1 exemplar

15 días (Renovables)*

DISCO COMPACTO

1 exemplar

15 días (Renovables)*

No caso de non rematar a súa lectura, poderase renovar o préstamo por 15 días, ben de xeito presencial ou ben a través do teléfono 986-673806 en horario de tarde, de 16 a 22 horas ou mediante correo electrónico biblioteca@vilaboa.org. Cando o libro estivera reservado, non poderá renovarse.

En agosto a Biblioteca está cerrada.

Se o documento de calquer tipo que desexe levar estivera prestado, podese realizar unha reserva, ata un máximo de 2 documentos. Este servizo tamén se pode utilizar desde Internet, ben a través do noso correo electrónico, ou ben directamente dende o Catálogo en Liña

subir